משרות אקדמיות

לקורות החיים המלאים לחץ/י כאן

אונברסיטת חיפה, חיפה, ינואר 2015-עכשיו

עורכת משנה של כתב העת דפים לחקר השואה, מכון שטרוכליץ לחקר השואה.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, סמסטר ב' 2017

עמיתת הוראה, תוכנית גינזבורג-אינגרמן לסטודנטים מחו"ל. הקורס: "זיכרון השואה והחברה הישראלית" (באנגלית).

האוניברסיטה הפתוחה, ירושלים, סמסטר ב' 2017

מנחה, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות. הקורס: "שורשי הפשיזם האירופי: 1789-1945".

מכללה אקדמית בית ברל, כפר סבא, סמסטר א' 2014-סמסטר א' 2016

מורה מן החוץ, התוכנית להוראת השואה בחברה הישראלית, הרצאות אורח בעברית ובאנגלית בקורס: "לימודי שואה בפרספקטיבה היסטורית".

מכללה אקדמית בית ברל, כפר סבא, סמסטר א' 2014

מורה מן החוץ, החוג להיסטוריה. הקורס: "אירופה במאה ה-19: אימפריאליזם ולאומיות".

אוניברסיטת חיפה, סמסטר ב' 2011

מורה מן החוץ, תוכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה, ביה"ס למדעי המדינה. הקורס: "זיכרון השואה והדמוקרטיה הישראלית".

The New School, New York, Spring 2007

Teaching Assistant, Parsons the New School for Design and Eugene Lang College the New School for Liberal Arts. TA in the course: “Evil in the 20th Century.” Instructors: Professors Richard J. Bernstein and Clive Dilnot.

Hofstra University, Hempstead, NY, Fall 2006

Adjunct, The Political Science Department, teaching the course: “International Relations.”

המרכז הבינתחומי הרצליה, 2003

עוזרת מחקר, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. עוזרת מחקר של ד"ר עדית זרטל. בחירה ועריכה של חומרים לספרה: עדית זרטל ועקיבא אלדר,  אדוני הארץ המתנחלים ומדינת ישראל (אור יהודה: הוצאת כינרת, 2004).

המרכז הבינתחומי הרצליה, 2002-2003

עוזרת הוראה, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ובית ספר רדזינר למשפטים. עוזרת הוראה פרונטלית של פרופ' אלה בלפר בקורס "מאפלטון עד לנין תפיסות של ממשל ופוליטיקה".

האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2001-2002

עוזרת הוראה,  המחלקה למדע המדינה.

עוזרת הוראה של ד"ר גיא בן-פורת בקורסים "גלובליזציה ומדינת הלאום" ו"האדם הכלכלי והמדיני" ושל פרופ' שלמה אהרונסון בקורס "מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו".

האוניברסיטה העברית, ירושלים, סמסטר ב' 2001

‏עוזרת הוראה,  המחלקה למדע המדינה.

עוזרת הוראה של פרופ' שלמה אבינרי בקורס "ההגות הציונית והבניית הזהות הלאומית היהודית" ושל פרופ' שלמה אהרונסון בקורס "מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו".

האוניברסיטה העברית, ירושלים, סמסטר א' 2000

עוזרת מחקר, המחלקה למדע המדינה.

עוזרת מחקר של ד"ר ראובן חזן, עריכת אינדקס לספרו:

Parties, Elections, and Cleavages: Israel in Comparative and Theoretical Perspective, Ed. by R. Hazan and M. Maor (London: F. Cass, 2000).