משפט אייכמן

הרצאה זו עוסקת בצומת הדרכים החשוב ביותר בתולדות זיכרון השואה בישראל: תפיסתו של אדולף אייכמן והבאתו למשפט בישראל. נעמוד על המשמעות של חטיפת אייכמן והשפעתה על החברה הישראלית ונבחן כיצד השתנה יחס החברה הישראלית לניצולי השואה בעקבות המשפט.