חנה ארנדט ובעית הרוע

ההיקף חסר התקדים של הזוועות שהתרחשו במהלך השואה מציב את אושוויץ כהתגלמות שיא הרוע במאה העשרים. סדרת הרצאות זו מנתחת את תיאורית הרוע של חנה ארנדט, תוך בחינת שתי הקטגוריות העיקריות שבה: רוע רדיקלי והבנאליות של הרוע. הרוע של השואה ייבחן מפרספקטיבות שונות – פילוסופית, פוליטית, חברתית, וספרותית – תוך השוואת תפיסת ארנדט לגבי תפקיד המחוללים והסטאטוס של קורבנות שואה עם כתתבים של ניצולי שואה. ההרצאות יעסקו בכתביהם של פרימו לוי, ז'אן אמרי, אימרה קרטס, שרלוט דלבו, וחורחה סמפרון.