זיכרון השואה והחברה הישראלית

שואת יהודי אירופה היתה לאירוע מכונן בהיסטוריה של מדינת ישראל עוד לפני הקמתה. סדרת המאמרים הזו תבחן כיצד עוצב זיכרון השואה בישראל וכיצד השפיע על החברה הישראלית. ההרצאות ינתחו אירועים ותהליכים פוליטיים,  חברתיים, משפטיים, ותרבותיים מרכזיים שהתרחשו בחברה הישראלית והשפיעו על זיכרון השואה בחברה הישראלית. ההרצאות יתמקדו בעשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה, בהם עוצבה תודעת השואה, וידונו, בין השאר, בפרשת השילומים, משפט קסטנר, משפט אייכמן, ומלחמת ששת הימים.