התנגדות יהודית בתקופת השואה

הרצאה זו בוחנת את נושא ההתנגדות היהודית בתקופת השואה. ההרצאה בוחנת את השאלות הבאות: האם בני אדם שחיים תחת תנאים קיצונים של דה-הומאניזציה כמו אלו ששררו בגטאות ובמחנות הריכוז וההשמדה הנאציים יכולים להתנגד? מטרת ההרצאה היא לבחון את קשת האפשרויות שעמדו בפני היהודים בגטאות ובמחנות הריכוז וההשמדה להתנגד למדיניות הנאצים. נדון בהתנגדות מזויינת וגם במופעים השונים של התנגדות רוחנית.