הרצאות שניתן להזמין

אני מרצה בעברית ובאנגלית בפני סטודנטים, חיילים, תלמידי תיכון וחברות מסחריות.

נושאי ההרצאות המוצעות:

1. זיכרון השואה והחברה הישראלית

2. חנה ארנדט ושאלת הרוע

3. משפט אייכמן: פרספקטיבות היסטוריות ופוליטיות

4. התנגדות יהודית בתקופת השואה

כדי להזמין הרצאה ולקבלת פרטים נוספים, לחצו כאן *