הוראה

אני מלמדת מגוון נושאים בתחומים של מדע המדינה, לימודי שואה והיסטוריה. בשנים האחרונות לימדתי את הקורסים הבאים:

"זיכרון השואה והחברה הישראלית"

"שורשי הפשיזם האירופי: 1789-1945"

"אירופה במאה ה-19: אימפריאליזם ולאומיות"

"יחסים בינלאומיים"

"רוע במאה ה-20"

"מאפלטון עד לנין: תפיסות של ממשל ופוליטיקה"